Privacy policy

Teneinde de verstrekking van informatie door Opritten De Leemans aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, ├ęmailadres of telefoon- en faxnummer waardoor de gebruiker ge├»dentificeerd wordt. Opritten De Leemans heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden. Opritten De Leemans eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Opritten De Leemans maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website te verzamelen en deze gedetailleerd weer te geven. Hiermee krijgt Opritten De Leemans een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves van de site. Opritten De Leemans heeft in Google Analytics echter het delen van informatie uitgeschakeld en een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en voldoet hiermee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) is een Europese richtlijn die vanaf mei 2018 van kracht is. GDPR staat voor Beschermen, bewaren en het recht op vergetelheid van gegevens en databanken. Volgende persoonsgegevens worden bewaard voor facturatie en bestellingen: Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mail en/of BTW-nummer. De bewaarde gegevens worden enkel gebruikt door Opritten De Leemans en worden niet gedeeld met derden. U heeft ten allen tijde het recht uw gegevens te laten schrappen, aanpassen of te consulteren uit onze databanken, dat kan u door middel van een schriftelijke aanvraag aan Opritten De Leemans.